O nás            

O spoločnosti

Firma Kilia-Medium s.r.o. bola založená v januári 2008.

Účelom založenia tejto firmy bolo spojiť vývojové kapacity a využiť dlhoročné skúsenosti inžinierov nemeckej firmy Kilia GmbH a slovenskej Medium Trade s.r.o. Spojenie firiem vytvorilo optimálne podmienky na urýchlenie vývoja nových výrobných liniek pre potravinársky priemysel s využitím strojov FineCUT.

MEDIUM Trade s.r.o. financovala vývoj strojov pre potravinársky priemysel v rokoch 2004 -2007. Vývoj bol zameraný na procesy jemného rezania s dôrazom na zachovanie mikrobiologických vlastností spracovávanej suroviny. Výsledkom tohto procesu bolo nové jedinečné technické riešenie reznej hlavy, ktoré sa stalo základom konštrukcie strojov na jemné rezanie FineCUT. Toto technické riešenie je chránené Úradom priemyselného vlastníctva SR a bol mu pridelený Úžitkový vzor číslo 4468 (PÚV č. 26-2006). Stroje FineCUT začala firma MEDIUM Trade s.r.o. vyrábať v roku 2005.

Nasadenie strojov FineCUT v mäsokombinátoch potvrdilo vynikajúce úžitkové parametre a výbornú kvalitu výstupnej suroviny.

Ing. Milan GUBA & Ing. Ladislav PAVLIČKO