FineMIX

Videogaleria

Proces mieszaia farszu przy produkcji kiełbasy szynkowej maszyną FineMIX.

Proces mieszania skór z lodem maszyną FineMI.